התפתחות שיניים בילדים ישראלים

התפתחות שינים בילדים ישראלים – השוואה בין שתי תקופות –עבודת גמר

כמילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לרפואת שיניים מטעם בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה והדסה מיסודה של אחוות אלפא אומגה, ירושלים.

בעבודה זו נבדקה מידת התפתחות המלתעות בהשוואה לטוחנת הראשונה, יבולה, בשיטה הרנטגנית. הבדיקה התבצעה בשתי תקופות על מנת לאמוד שינויים אפשריים בהתפתחות שיניים במשך 20 השנה האחרונות בישראל.