המחוייבות שלנו

שיקום הפה ושימורוהמחויבות שלנו

אנו מחויבים ליצור סביבה טיפולית נעימה הן מבחינת הטיפול, הן מבחינת התנאים הפיזיים והן מבחינת השירות שאנו נותנים ולהקנות אותו סוג טיפול אותו היינו מבקשים לעצמנו ולבני משפחתנו. עוד אנו מאמינים כי, על המתרפא להיות שותף מלא בהבנת הצרכים, החלופות ותוכנית הטיפול.