שחיקה והידוק שיניים

שחיקה והידוק שיניים הם  הרגל הפוגע בשלמות השן ומערכת האחיזה שלה. הרגל זה קורה בדרך כלל בזמן השינה או בזמן אחר, בו תשומת הלב והריכוז מופנים לכיוונים אחרים. מקור שחיקה של שיניים יכול להיות תלוי גם בגורמים סביבתיים, בחומרים שוחקים או חומציים וגם בעצמים המושמים באופן תדיר בפה. כמו בכל טיפול רפואי נפעל גם בתחום זה בשלב הראשון למנוע את התופעה.

לאחר שנאבחן את מקור הבעיה ונפעל להסיר את הגורם, נשתמש באמצעים שיקומיים לשקם חומר שן שאבד.

ברמה המניעתית אנו פועלים על ידי שימוש בסד מגן , הבנוי חומר אקרילי. סד זה מונע את המשך הנזק, העלול להיגרם משחיקת השיניים ולעיתים אף יביא לביטול ההרגל כלל.

טיפולים ניתנים במרפאת השיניים שלנו בירושלים