Digital Smile Design – שיטה חדשנית דיגיטלית לתכנון החיוך

החלנו ליישם במרפאתנו בירושלים שיטה דיגיטלית לתכנון החיוך. השיטה המכונה Digital Smile Design הנה שיטה המבוססת על תכנון צורת השיניים וירטואלית, על גבי צילומם פוטוגרפיים והעברה של הנתונים למודל מעבדתי. לאחרונה, ד״ר ברוך השתתף במפגש מקצועי בהשתתפות ראשי מרפאות המובילות בתחום האסתטיקה הדנטלית באירופה המיישמות, בהצלחה את השיטה. יתרון השיטה הוא שניתן להתייחס לנתוני הפנים, השפתיים והמראה הכללי ולהעביר אותם למודל המעבדתי וכך לקבל מראה אסטטי והרמוני יותר.

Digital Smile Design – שיטה חדשנית דיגיטלית לתכנון החיוך